edukos.sk

 

Dňa 23.5.2016 zrealizovalo KC EDUKOS informačné stretnutie, ktoré sa konalo v budove UPSVaR v informačnom stredisku. Stretnutie bolo určené pre skupinu dlhodobo nezamestnaných, ktorým bola v rámci stretnutia predstavená činnosť a aktivity KC, ktoré môžu nezamestnaní využiť na zlepšenie svojej vzdelanostnje úrovne a tak aj zamestnateľnosti na trhu práce. Jedná sa hlavne o jazykové kurzy - anglický a nemecký jazyk, kurz PC, kurz finančnej gramotnosti, atď.

------------------------------------------------------


?>