edukos.sk

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

Komisia pre výberové konanie na pozíciu odborného pracovníka KC:

PhDr. Roman Bartoš - IA MPSVaR

PhDr. Zuzana Kršková - SČK Dolný Kubín

PhDr. Jana Mazalánová - Mesto Dolný Kubín

PhDr. Zdenka Fedorová - UPSVaR Dolný Kubín

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra
 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.7.2017 o 08:00 hod. v priestoroch KC EDUKOS

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

Komisia pre výberové konanie na pozíciu odborného garanta KC:

 

PhDr. Roman Bartoš - IA MPSVaR

PhDr. Jozef Šimek - Mesto Dolný Kubín

PhDr. Soňa Miháliková - UPSVaR Dolný Kubín

Bc. Peter Jendrál - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto odborného garanta komunitného centra
 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.6.2017 o 10:00 hod. v priestoroch KC EDUKOS

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezabudnite prosím na nás ani tento rok !!!

Viac informácií tu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunitné centrum EDUKOS v spolupráci s občianskym združením V.I.A.C. ponúka od septembra 2016 nezamestnaným osobám rekvalikačný kurz zameraný na zvýšenie uplatniteľnosti na trhu práce.

 


?>