edukos.sk

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

Komisia pre výberové konanie na pozíciu odborného pracovníka KC:

PhDr. Roman Bartoš, PhD. - IA MPSVaR

Mgr. Eva Palugová - Mesto Dolný Kubín

Bc. Peter Jendrál - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Ing. Eva Vajzerová - KIC EDUKOS Dolný Kubín

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra
 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.3.2018 o 08:30 hod. v priestoroch KC EDUKOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na pracovnom stretnutí  sociálnych pracovníkov ZVJS a sociálnych kurátorov pre plnoleté fyzické osoby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v  Liečebno-rehabilitačnom stredisku ZVJS v Omšení sa v dňoch 24. a 25.04.2017 zúčastnili s prezentáciou aj naši kolegovia Miroslav a Martina Špánikovci – viac vo fotogalérii tu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

Komisia pre výberové konanie na pozíciu odborného pracovníka KC:

PhDr. Roman Bartoš - IA MPSVaR

PhDr. Zuzana Kršková - SČK Dolný Kubín

PhDr. Jana Mazalánová - Mesto Dolný Kubín

PhDr. Zdenka Fedorová - UPSVaR Dolný Kubín

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra
 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.7.2017 o 08:00 hod. v priestoroch KC EDUKOS

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

Komisia pre výberové konanie na pozíciu odborného garanta KC:

 

PhDr. Roman Bartoš - IA MPSVaR

PhDr. Jozef Šimek - Mesto Dolný Kubín

PhDr. Soňa Miháliková - UPSVaR Dolný Kubín

Bc. Peter Jendrál - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto odborného garanta komunitného centra
 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.6.2017 o 10:00 hod. v priestoroch KC EDUKOS

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezabudnite prosím na nás ani tento rok !!!

Viac informácií tu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunitné centrum EDUKOS v spolupráci s občianskym združením V.I.A.C. ponúka od septembra 2016 nezamestnaným osobám rekvalikačný kurz zameraný na zvýšenie uplatniteľnosti na trhu práce.

 


?>