edukos.sk

Komunitné centrum EDUKOS v spolupráci s občianskym združením V.I.A.C. ponúka od septembra 2016 nezamestnaným osobám rekvalikačný kurz zameraný na zvýšenie uplatniteľnosti na trhu práce.


?>