Spoločne

Doba realizácie: 1. 10. 2019 – 31. 8. 2022

Miesta realizácie: Česká republika, Holandsko, Slovensko, Veľká Británia

Donor: Program Erasmus+

Cieľ projektu:

Podpora systémovej zmeny systému trestnej justície – od represívneho k restoratívnemu prístupu.
Zdieľanie osvedčených postupov a skúseností medzi partnermi pôsobiacimi v oblasti trestnej justície s dvoma cieľmi:
– zlepšenie spolupráce medzi stakeholdermi, obzvlášť mimovládnymi organizáciami a štátnymi inštitúciami na základe zásad kolektívneho dopadu
– zlepšenie systému reintegrácie bývalých páchateľov

Stručný popis:

Projekt je zameraný na podporu systémových zmien vedúcich k lepšej reintegrácii bývalých delikventov v 4 krajinách – Českej republike, na Slovensku, v Holandsku a vo Veľkej Británii, s využitím metodiky kolektívneho dopadu. Projekt sa zameriava na výmenu skúseností a zdieľanie osvedčených postupov. Úspešná reintegrácia bývalých väzňov vyžaduje komplexný prístup, prepojenie medzi systémom trestnej justície a sociálnym systémom, rovnako ako spoluprácu všetkých aktérov. Je dôležité, aby stakeholderovia spojili svoje sily pri vytváraní, pilotovaní a zavádzaní systémových iniciatív, ktoré by zvýšili kvalitu, prepojenia a účinnosti reintegračných služieb.

Kľúčové aktivity:

2 medzinárodné projektové stretnutia
4 exkurzie do partnerských krajín za účasti stakeholderov
1 diseminačné akcie pre 80 účastníkov v Českej republike
šírenie osvedčených postupov v partnerských krajinách

Registrační číslo: 2019-1-CZ01-KA204-061356

Koordinátor: RUBIKON Centrum, z. ú.

Partneri: 

Criminal Justice Alliance, Veľká Británia
Restorative justice Netherlands, Holandsko
Konzultačné a informačné centrum, Slovensko

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie