Komunitné centrum

Komunitné centrum

Klub Detí

V rámci klubu detí sa môžu všetky deti v presne vymedzenom čase venovať rôznorodným voľnočasovým aktivitám ( spoločenské hry, výtvarné tvorivé dielne, súťažné hry - stolný futbal, holandský biliard, atď.) ako aj príprave na školskú dochádzku.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie