Späť

Vyhlasuje výberové

Pridané: 1.3.2018 19:03:42 Počet zobrazení: 5

01 Marec 2018

Vyhlasujeme výberové konanie na

jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.3.2018 o 08:30 hod. v priestoroch KC EDUKOS

Komisia pre výberové konanie na pozíciu odborného pracovníka KC:

PhDr. Roman Bartoš, PhD. - IA MPSVaR

Mgr. Eva Palugová - Mesto Dolný Kubín

Bc. Peter Jendrál - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Ing. Eva Vajzerová - KIC EDUKOS Dolný Kubín

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie