Komunitné centrum

Komunitné centrum

KOMUNITNÉ CENTRUM EDUKOS

ktoré funguje v rámci Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ITMS2014+: 31204Y403) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

poskytuje pre obyvateľov Dolného Kubína nasledovné služby:

  • SOCIÁLNE PORADENSTVO a kariérne PORADENSTVO;
  • Pomoc pri písaní rôznych písomností ( žiadosti, dohody, životopis, motivačný list do zamestnania, atď);
  • Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie ( doučovanie, tútoring a mentoring pre deti a mládež,atď);
  • Preventívne aktivity(besedy na rôzne témy, pracovné dielne, krúžky podľa záujmu)
  • · Formálne alebo neformálne vzdelávacie kurzy, tréningy, školenia a iné ( kurz nemeckého a anglického jazyka pre uchádzačov o zamestananie, kurz finančnej gramotnosti, atď);
  • · VoľnočasovÉ aktivítY a záujmovÉ krúžkY ( tanečný krúžok, rovesnícka skupina pre mladistvých, tvorivé dielne, atď);
  • PostpenitenciárnU starostlivosť ( pomoc osobám po výkone trestu v podobe sprevádzania, pomoci pri hľadaní zamestnania, finančného poradenstva a pod);

Podrobné a aktuálne informácie môžu záujemci získať na:

1. www.edukos.sk

2. osobne: na Ťatliakovej ul. č. 8 – (bývalá budova Národného frontu, prízemie č.dverí 12-14)

3. telefonicky: 0911802485 alebo 0905 831 546

4. facebook: www.facebook.com/KCedukos

 

Komunitné centrum je otvorené:

pondelok – štvrtok v čase od 9:00 hod. do 15:30 hod. a v piatok od 8:00 do 14:00 hod.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie