Na križovatke života

Na križovatke životaNa križovatke životaNa križovatke života

 

Doba realizácie:

01.03. 2010 - 15.11. 2010

Cieľ projektu:

Prostredníctvom zvýšenia sociálnych kompetencií a motivácie bolo aktívne riešiť svoju životnú situáciu, zabrániť sociálnemu vylúčeniu osobám s trestnou minulosťou a mladým ľuďom vstupujúcim do života z ústavnej starostlivosti. V rámci projektu sa zrealizovali dva typy programov a to Motivačné programy pre trh práce, ktoré sa realizovali priamo v Ústave na výkon trestu (ÚVTOS) pre mladistvých v Sučanoch a v ÚVTOS pre ženy v Levoči. Druhý typ predstavovali sociálno-psychologické výcviky určené pre podmienečne odsúdených. Celkovo sme zrealizovali štyri výcviky, každý v rozsahu 40 hodín a to v Žiline, Brezne, Poprade a v Žiari nad Hronom

Špecifické ciele projektu:

Rozvoj schopnosti mladých ľudí vstupujúcich do života z ústavnej starostlivosti viesť samostatný život, učiť ich účelne odolávať nástrahám bežného života.
Eliminovať predsudky a diskrimináciu voči osobám s kriminálnou minulosťou, napomôcť im pri reintegrácii do spoločnosti a uplatnení sa v osobnom aj pracovnom živote a tak zabrániť ich sociálnemu vylúčeniu.
Pôsobiť na odbornú a laickú verejnosť tak, aby pozitívne vnímali snahy odsúdených o vedenie normálneho života a boli ochotní sa zapojiť do riešenia celospoločenského problému.
Zabezpečiť podporu a poradenstvo a iniciovať vytvorenie siete kooperujúcich subjektov a partnerov tak, aby cieľová skupina mala oporu pri riešení svojich problémov.

Cieľová skupina:

Mladí dospelí vstupujúci do života z ústavnej starostlivosti
Osoby pripravujúce sa na život na slobodu v penitenciárnych zariadeniach
Odsúdení, ktorým súd nariadil výchovné opatrenia v dôsledku trestnoprávnej činnosti
Hlavné aktivity:

1. Aktivity pre mladých dospelých vstupujúcich do života z ústavnej starostlivosti

V rámci tohto programu prebehli výcviky zamerané na: a) osobnostné posilnenie, b) právo v bežnom živote, orientácia v spoločenskom živote a na trhu práce, c) finančné hospodárenie, d) sexuálnu výchovu, prípravu na materstvo, rodičovstvo a starostlivosť o dieťa, e) poskytnutie prvej pomoci. Mladí ľudia, ktorí opúšťajú brány detských domovov často končia v domoch na pol ceste, keďže si nevedia zabezpečiť ubytovanie, prácu, účelne hospodáriť s financiami, orientovať sa v základných právnych predpisoch, nie vlastnou vinou sa o seba samostatne a zodpovedne postarať. Celkovo sa zrealizovali dva výcviky, jeden v Detskom domove v Istebnom a druhý v Reedukačnom domove v Spišskom Hrhove. Výcviky mali u účastníkov mimoriadne pozitívny ohlas.

2. Aktivity pre osoby pripravujúce sa na život na slobodu v penitenciárnych zar.

Programy boli určené pre osoby, ktorým sa končí výkon trestu odňatia slobody a prebiehali ešte počas VTOS s nasledovným obsahom: a) rozvoj sociálnych zručností (verbálna a neverbálna komunikácia, sebapoznanie, empatia, asertivita, riešenie konfliktných situácií, zvládanie násilia a agresie, základné pravidlá spoločenského styku, hľadanie zamestnania, prijímací a personálny pohovor...), b) základné právne vedomosti dôležité pri orientácii sa v živote a na trhu práce (zákon o zamestnanosti, zákonník práce, obchodný zákonník, zákon o sociálnom zabezpečení), c) orientácia v spoločnosti (UPSVaR, obecné a mestské úrady, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne...), d) základná počítačová gramotnosť.

3. Sociálne výcviky nariadené súdom

Boli určené pre cieľovú skupinu odsúdených podľa § 51 ods. 3 a 4 Trestného zákona. Výber účastníkov sa realizoval v spolupráci s probačnými a mediačnými úradníkmi okresných súdov Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja. Ide aj o spoločenský záujem, aby odsúdení absolvovali tento výcvik, ktorý im bol uložený rozsudkom a tým sa minimalizovali ich negatívne vzorce správania s cieľom pozitívne ovplyvniť ich ďalší život. Táto preventívna forma sa doposiaľ ukázala ako efektívny nástroj, ktorý pomáha odsúdeným uvedomovať si svoje správanie pred páchaním trestnej činnosti a vyhýbať sa ich spúšťačom. Obsah výcviku je rozvrhnutý do nasledovných blokov: a) nekonfliktná - asertívna komunikácia, b) riešenie konfliktov kompromisom a dohodou, c) zvládanie napätia a agresie, d) právo v bežnom živote.

4. Vyškolenie dobrovoľníkov na prácu

Pri sprevádzaní klientov - tzv. mentori (z radov evidovaných nezamestnaných a z radov študentov). Mentori pomáhajú odsúdeným občanom ešte v čase výkonu trestu, ale hlavne po ich prepustení ako je napr. vybavovanie osobných dokladov, preukazu poistenca, pri hľadaní bývania, zamestnania, pomoc pri dohodnutí splátkového kalendára v prípade pôžičiek mobilných operátorov, zameškaného výživného, sprevádzanie na oficiálne inštitúcie ako úrady práce, zdravotné poisťovne, pomoc pri napísaní profesionálneho životopisu, žiadosti do zamestnania a pod.

5. Mentoring

Nadviazal na predchádzajúcu aktivitu a je určený všetkým druhom cieľových skupín. Intenzívnejší je v skupine odsúdených, kde mentori nadväzujú kontakt s odsúdeným už počas VTOS. Spolupráca s klientom pokračuje aj po jeho prepustení z VTOS, pričom úlohou mentorov je usmerňovať ich kroky v spolupráci s probačným a mediačným úradníkom Okresného súdu a sociálnym kurátorom príslušného ÚPSVaR.

6. Poradenské centrum

K dispozícii obom cieľovým skupinám počas trvania projektu i po jeho ukončení je poradenské centrum, ktoré zabezpečuje tím odborníkov - psychológ, sociálny pracovník, právnik, kariérny poradca. Poradenské služby sa poskytujú klientom v závislosti od charakteru ich problémov. Poradenský psychológ prostredníctvom konzultácie klientovi napomáha pochopiť jeho problém, vedieť sa v ňom orientovať a sprevádza klienta pri riešení problémov. Centrum slúži aj pre pravidelné stretnutia mentorov s odborným garantom a supervízorom.

Realizátor projektu:

KIC EDUKOS Dolný Kubín

Donor:

Projekt bol podporený v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) a realizoval sa zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR.

Popis projektu:

Každá cieľová skupina projektu mala vzhľadom na svoje špecifiká svoje hlavné aktivity, ktoré im do budúcnosti umožnia získať zručnosti potrebné pre primerané zaradenie sa do spoločnosti. Ďalej pre uplatnenie sa na trhu práce, lektori pracovali na ich osobnostnom raste a zmysluplnom využívaní voľného času. Do projektu boli zapojení dobrovoľníci, pričom sa využívali kooperajúce partnerstvá na overenie metódy mentoringu, ktorá sa uplatňuje v zahraničí s cieľovými skupinami definovanými v našom projekte.

Projekt bol podporený v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) a realizoval sa zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR. Výška finančného príspevku predstavovala 23.642,82 EUR.

Počas projektu sme nadviazali fungujúce partnerstvá s množstvom spolupracujúcich subjektov ako napr. Ústavy na výkon trestu odňatia slobody, Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny - sociálni kurátori, Okresné súdy - probační a mediační úradníci, Detský domov Istebné, Reedukačný domov Spišský Hrhov, obce, Katolícka univerzita Ružomberok, VOŠ sociálno-právne pri Obchodnej akadémii Dolný Kubín, Občianske združenie Misia mladých, Resocializačné centrum Z - návrat Bobrov, Info štúdio D. Kubín, Rómske mediálne centrum (MECEM) ...

Vysoké percento cieľových skupín projektu tvorili občania s nízkym, resp. žiadnym stupňom vzdelania a s nedostatočnými pracovnými návykmi. Táto skupina občanov nevyvoláva sympatie u verejnosti, naviac, ak sú rómskeho etnika, neraz sú odsúvaní na okraj spoločnosti. Preto sme sa snažili, aby sme cez ich pozitívne stránky odstraňovali negatívne, a to ich aktívnym zapájaním v rámci motivačných programov a výcvikov, no tiež prostredníctvom informovania o ich úspechoch a snahe verejnosť cez médiá a na rôznych prezentáciách, s poukazovaním na pozitívne zmeny a nevyhnutnosť podania pomocnej ruky v čase, keď to oni najviac potrebujú.

INDIKÁTORY/VÝSLEDKY PROJEKTU

Situácia po ukončení projetku:

Realizáciou projektu sme sa snažili zabezpečiť cieľovým skupinám prostredníctvom vzdelávania dostupnosť sociálnych služieb. Tieto služby by mali zvýšiť ich šancu do života a minimalizovať závislosť na štátnych dávkach, resp. podpory rodiny. Po ukončení by mali byť účastníci schopní integrovať sa do spoločnosti na trh práce správnym využitím svojich schopností a zručností.

Veríme, že samotná realizácia výcvikov pod vedením nášho občianskeho združenia za veľmi aktívnej spolupráce kooperujúcich partnerov napomohla cieľovým skupinám pri ich osobnostnom a tiež sociálnom posilnení minimálne do takej miery, aby boli schopní odolávať nástrahám ulice a v konečnom dôsledku tak eliminovať prípadné riziko ich sociálnej exklúzie či hrozbe prepadnutia chudobe.

Počet zapojených osôb do projektu celkom/muži
239/132

Počet osôb zo znevýhodnených cieľových skupín zapojených do projektu celkom 197/91
Počet absolventov výcviku
132

Počet odborných príspevkov o skúsenostiach a dobrej praxi v mediách
14

Počet subjektov, ktoré sa bežne nezapájajú do riešenia problematiky sociálnej exklúzie a chudoby v projekte
34

Počet užívateľov poradenstva a sprevádzania
78

Počet zapojených osôb zo znevýhodnených cieľových skupín (mužov/žien), u ktorých došlo k výraznému zlepšeniu osobnej perspektívy

153

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie