Konzultácie a poradenstvo

Poskytujeme:

  • sociálno-právne poradenstvo,

  • poradenstvo z oblasti sociálnej pomoci, služieb zamestnanosti a sociálneho poistenia,

  • poradenstvo z oblasti prevencie voči sociálno - patologickým javom a postpenitenciárnej starostlivosti o mladých delikventov,

  • poradenstvo pre osoby nezamestnané - pri hľadaní si zamestnania formou písomnej, telefonickej i elektronickej komunikácie s potenciálnym zamestnávateľom,

  • poradenstvo pre osoby zdravotne postihnuté z oblasti kompenzácie dôsledkov ŤZP, aktuálnych zmien v legislatíve a sociálnej prevencie,

  • poradenstvo pre osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody,

  • poradenstvo pre študentov a mladých ľudí pri riešení osobných, rodinných či citových problémov,

  • konzultácie a poradenstvo pri tvorbe a manažovaní projektov,

  • kariérové poradenstvo.

Nezamestnaní, zdravotne či inak znevýhodnení majú možnosť každú stredu v čase od 10.00- 14.00 hod. využívať počítač na písanie rôznych žiadostí, životopisov, inzerátov, bezplatne využívať internet pri hľadaní si zamestnania a na elektronickú komunikáciu s potenciálnymi zamestnávateľmi, pod vedením nášho zamestnanca, taktiež každý utorok a štvrtok v nepárnom týždni je k dispozícii psychológ v čase od 10.00 do 17.00 hod.

Termín návštevy je nutné si vopred rezervovať na tel. čísle 043/586 35 39. V prípade väčšieho počtu záujemcov je limit na jednu návštevu 30 min.

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie