Podpora miestnej samosprávy v krajinách Višegrádskej štvorky v spolupráci s Kanadským urbanistickým inštitútom Toronto, Kanada (financované CIDA - Kanadská agentúra pre medzinárodný rozvoj, 2000 – 2004) – projekt bol zameraný na výmenu dobrých skúseností

Podpora miestnej samosprávy v krajinách Višegrádskej štvorky v spolupráci s Kanadským urbanistickým inštitútom Toronto, Kanada (financované CIDA - Kanadská agentúra pre medzinárodný rozvoj, 2000 – 2004) – projekt bol zameraný na výmenu dobrých skúseností o fungovaní miestnych samospráv v Čechách, v Poľsku, v Maďarsku a na Slovensku. OZ EDUKOS vystupovalo v tomto projekte ako spolupracujúca organizácia pri kontaktovaní starostov a primátorov regiónu Oravy. Okrem toho OZ fungovalo ako koordinátor jedného z demonštračných projektov – Cezhraničná spolupráca regiónov Orava (SR) – Podhale (PL) a ako partner na demonštračnom projekte Inclusiveness – Zapájanie verejnosti do rozhodovacieho procesu samospráv (koordinátor Zwiazek Miast Polskich, Poznan, PL). V prvom prípade išlo o koordináciu výmenných kultúrnych aktivít medzi regiónmi Orava a Podhale a asistenciu pri organizovaní prezentačných dní medzi poľskými a slovenskými mestami (Nowy Targ, Dolný Kubín, Limanowa) a predkladanie projektov do fondov EU za účelom rozvoja cestovného ruchu. V druhom prípade to bolo sprostredkúvanie skúseností samospráv s ich procesmi zapájania verejnosti do procesu rozhodovania v obci pričom výsledkom je manuál pre miestnu samosprávu pre krajiny Višegrádskej štvorky.

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie