PRE - projekt

Kooperácia pre inováciu a výmenu príkladov dobrej praxe  Strategické partnerstvá pre vzdelávanie dospelých     VAZENIE, REINTEGRACIA A VZDELAVANIE.  Výcviky na podporu sociálnej a pracovnej reintegrácie ľudí vo a po výkone trestu/väzby.  PRE (PRISON, REINTEGRATION, EDUCATION ) projekt  Doba implementácie od 09. 01.2015 do 09. 01.2017   Koordinátor: VSA (Maďarsko)   Partneri:  Slawek Foundation ( Poľsko)  Grudas ( Litva)  Rubikon ( Česká republika )  Edukos ( Slovensko )    Jedná sa o spoločný projekt 5 partnerských organizácií ( VSA, Nadácia Slawek, Rubikon centrum, Edukos, Grudas) z piatich rôznych krajín (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Litva) založený na výmene skúseností a metód, rozširovania a zdieľania poznatkov s dôrazom na špeciálnu zraniteľnú a znevýhodnenú cieľovú skupinu: bývalých väzňov, páchateľov trestnej činnosti, stíhané osoby a osoby v a po výkone trestu odňatia slobody/väzby. Cieľom projektu je znížiť sociálne, vzdelanostné a pracovné znevýhodnenie tejto cieľovej skupiny. U ľudí vo výkone trestu odňatia slobody/ väzby často dochádza k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky alebo len k získaniu najnižšieho stupňa vzdelania. Taktiež je pre túto skupinu charakteristický nedostatok základných, kľúčových a transverzálnych kompetencií. Vo všeobecnosti je pre túto cieľovú skupinutypický nedostatok vzdelania a informácií. Jedná sa o ľudí s nižšou pracovnou socializáciou a/alebo nižšou pracovnou skúsenosťou. Pričom predsudky, ktoré sú voči tejto cieľovej skupine značné, výrazne sťažujú jej reintegráciu ( vrátane hľadania ubytovania a práce). Všeobecným cieľom tohto projektu je znížiť sociálno-ekonomickú a/alebo politickú marginalizáciu, poskytnúť príležitosti pre (re)integráciou, naštartovať zmenu v sociálnom prístupe k členom tejto cieľovej skupiny a ich problémom a bojovať proti diskriminácii a nerovným príležitostiam. Medzi špecifické ciele projektu patrí: podporiť rozvoj, transfer a realizáciu inovatívnych praktík, metód a smerníc prostredníctvom kooperácie (rozvoj transverzálnych kompetencií u ľudí v a po výkone trestu odňatia slobody/väzby; testovanie vyvinutých smerníc/metód na lokálnej úrovni; mapovanie príležitostí pre prípravu na prepustenie (metódy, metodológia, nástroje) – testovanie na lokálnej úrovni, Zameranie na slobodu: príprava na prepustenie (publikácia v národnom jazyku danej krajiny s CD); sociálne scitlivovanie – zlepšovanie tolerancie, anti-diskriminačný výcvik pre majoritnú spoločnosť ( zamestnávatelia) – vývoj spoločného výcvikového materiálu ako aj smerníc a metodológie; individuálna profesionálna pomoc: mentoring, individuálny výcvik/vývoj a učebné trasy – smernice, metodológia a vývoj „príkladov dobrej praxe“ – testovanie na lokálnej úrovni; editovanie projektových publikácií; organizovanie propagačných podujatí (5/500); tvorba 8 intelektuálnych výstupov; výmena skúseností na vysokej európskej úrovni prostredníctvom spoločných aktivít – zdieľanie vedomostí, návštevy inštitúcií, výmena skúseností: workshopy (5 krát/5 krajín), spoločné aktivity (tvorba intelektuálnych výstupov a propagačné aktivity). Dlhodobé účinky projektu budú mať pozitívny dopad na participujúce organizácie ako aj ich zraniteľnú cieľovú skupinu, ktorá trpí diskrimináciou. Projekt taktiež napomáha zvýšiť povedomie a uznanie partnerských organizácií, podporu ich kapacít a manažmentu, ich zručnosti projektového manažmentu/získanie skúseností – vo všeobecnosti sa partnerské organizácie stávajú silnejšie, čo bude mať pozitívny vplyv na zmierňovanie budúcich ťažkostí jej cieľovej skupiny. Na lokálnej/národnej úrovni môže projekt upriamiť pozornosť kľúčových aktérov na problémy cieľovej skupiny a ich možné riešenia. Cieľová skupina a jej problémy ako aj príležitosti pre vývoj, intelektuálne výstupy a ich obsah sa tak budú môcť stať stredobodom spoločenského diskurzu, čo bude mať následne pre ňu priaznivé dlhodobé účinky.

Kooperácia pre inováciu a výmenu príkladov dobrej praxe

Strategické partnerstvá pre vzdelávanie dospelých

 

VAZENIE, REINTEGRACIA A VZDELAVANIE.

Výcviky na podporu sociálnej a pracovnej reintegrácie ľudí vo a po výkone trestu/väzby.

PRE (PRISON, REINTEGRATION, EDUCATION ) projekt

 

Doba implementácie od 09. 01.2015 do 09. 01.2017

 

Koordinátor:

VSA (Maďarsko)

Partneri:

Slawek Foundation ( Poľsko)

Grudas ( Litva)

Rubikon ( Česká republika )

Edukos ( Slovensko )

Jedná sa o spoločný projekt 5 partnerských organizácií ( VSA, Nadácia Slawek, Rubikon centrum, Edukos, Grudas) z piatich rôznych krajín (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Litva) založený na výmene skúseností a metód, rozširovania a zdieľania poznatkov s dôrazom na špeciálnu zraniteľnú a znevýhodnenú cieľovú skupinu: bývalých väzňov, páchateľov trestnej činnosti, stíhané osoby a osoby v a po výkone trestu odňatia slobody/väzby. Cieľom projektu je znížiť sociálne, vzdelanostné a pracovné znevýhodnenie tejto cieľovej skupiny. U ľudí vo výkone trestu odňatia slobody/ väzby často dochádza k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky alebo len k získaniu najnižšieho stupňa vzdelania. Taktiež je pre túto skupinu charakteristický nedostatok základných, kľúčových a transverzálnych kompetencií.

Vo všeobecnosti je pre túto cieľovú skupinutypický nedostatok vzdelania a informácií. Jedná sa o ľudí s nižšou pracovnou socializáciou a/alebo nižšou pracovnou skúsenosťou. Pričom predsudky, ktoré sú voči tejto cieľovej skupine značné, výrazne sťažujú jej reintegráciu ( vrátane hľadania ubytovania a práce). Všeobecným cieľom tohto projektu je znížiť sociálno-ekonomickú a/alebo politickú marginalizáciu, poskytnúť príležitosti pre (re)integráciou, naštartovať zmenu v sociálnom prístupe k členom tejto cieľovej skupiny a ich problémom a bojovať proti diskriminácii a nerovným príležitostiam. Medzi špecifické ciele projektu patrí: podporiť rozvoj, transfer a realizáciu inovatívnych praktík, metód a smerníc prostredníctvom kooperácie (rozvoj transverzálnych kompetencií u ľudí v a po výkone trestu odňatia slobody/väzby; testovanie vyvinutých smerníc/metód na lokálnej úrovni; mapovanie príležitostí pre prípravu na prepustenie (metódy, metodológia, nástroje) – testovanie na lokálnej úrovni, Zameranie na slobodu: príprava na prepustenie (publikácia v národnom jazyku danej krajiny s CD); sociálne scitlivovanie – zlepšovanie tolerancie, anti-diskriminačný výcvik pre majoritnú spoločnosť ( zamestnávatelia) – vývoj spoločného výcvikového materiálu ako aj smerníc a metodológie; individuálna profesionálna pomoc: mentoring, individuálny výcvik/vývoj a učebné trasy – smernice, metodológia a vývoj „príkladov dobrej praxe" – testovanie na lokálnej úrovni; editovanie projektových publikácií; organizovanie propagačných podujatí (5/500); tvorba 8 intelektuálnych výstupov; výmena skúseností na vysokej európskej úrovni prostredníctvom spoločných aktivít – zdieľanie vedomostí, návštevy inštitúcií, výmena skúseností: workshopy (5 krát/5 krajín), spoločné aktivity (tvorba intelektuálnych výstupov a propagačné aktivity). Dlhodobé účinky projektu budú mať pozitívny dopad na participujúce organizácie ako aj ich zraniteľnú cieľovú skupinu, ktorá trpí diskrimináciou. Projekt taktiež napomáha zvýšiť povedomie a uznanie partnerských organizácií, podporu ich kapacít a manažmentu, ich zručnosti projektového manažmentu/získanie skúseností – vo všeobecnosti sa partnerské organizácie stávajú silnejšie, čo bude mať pozitívny vplyv na zmierňovanie budúcich ťažkostí jej cieľovej skupiny. Na lokálnej/národnej úrovni môže projekt upriamiť pozornosť kľúčových aktérov na problémy cieľovej skupiny a ich možné riešenia. Cieľová skupina a jej problémy ako aj príležitosti pre vývoj, intelektuálne výstupy a ich obsah sa tak budú môcť stať stredobodom spoločenského diskurzu, čo bude mať následne pre ňu priaznivé dlhodobé účinky.

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie