Knižnica

Knižnica je určená širokej odbornej i laickej verejnosti, študentom stredných i vysokých škôl.

K dispozícii je:

  • odborná literatúra z oblasti sociálnej práce, komunikácie, trestnej justície, psychológie, tvorby a manažovania projektov,

  • odborné časopisy a manuály týkajúce sa problematiky zo sociálnej oblasti, strategického plánovania, tvorby a realizácie projektov,

  • študijný materiál k sociálnej práci,

  • zásobník neúspešných projektov,

  • cudzojazyčná literatúra,

  • propagačné materiály.

Táto služba je pri štúdiu literatúry priamo v KIC EDUKOS bezplatná.

Pri vypožičiavaní literatúry domov je nutná záloha minimálne vo výške aktuálnej ceny knihy. Výpožičná doba je 10 dní.

KIC EDUKOS poskytuje aj možnosť kopírovania.

Ďalšie zaujímavé zdroje informácií na stránkach našich projektových partnerov a stránkach vytvorených prostredníctvom zrealizovaných projektov :

www.another-way.eu - stránka venovaná informáciám z oblasti problematiky penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, probácie, mediácie a alternatívnych trestov

www.orawa.sk - výslekok zrealizovaného projektu Orawa

www.spj.cz - oficiálna stránka Sdružení pro probaci a mediaci v justici so sídlom v Prahe

www.zvjs.sk - stránka Zboru väzenskej a justičnej stráže SR

www.vscr.cz - stránka Väzenskej služby Českej republiky

plus.free.ngo.pl - stránka poľského projektového partnera Fundacja Plus, ktorí sa špecializujú na VIT (Video Interaction Training), v poľskej verzii

www.gencat.net - stránka autonómnej vlády Katalánska, v katalánskej a anglickej verzii

www.kvv.se - stránka Švédskej väzenskej a probačnej služby, v švédskej a anglickej verzii

www.ltu.lt - stránka Univerzity Mykolasa Romerisa - Právnická univerzita vo Vilniuse, v litovskej a anglickej verzii

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie