Dobrá služba klientovi

Dobrá služba klientovi - (NOS – OSF 2001) vzdelávacie programy zamerané na prácu s klientom. Boli určené predovšetkým pracovníkom obecných úradov, poslancom a členom rôznych záujmových a svojpomocných skupín v obciach, na ktorých prešli v dôsledku decentralizácie nové kompetencie. Bolo nevyhnutnosťou naučiť sa strategicky myslieť a plánovať tak, aby postupne dokázali zveľaďovať obce a získavať na ich rozvoj mimorozpočtové financie. Starostovia prešli výcvikom projektového manažmentu, kde sa učili ako predkladať projekty, ako vyplňovať projektové formuláre, ako stanoviť rozpočet, ako si nájsť projektových partnerov a ako hľadať nové projektové výzvy. Okrem toho pracovali na svojom osobnostnom rozvoji – zlepšovali svoje komunikačné zručnosti, svoje správanie a vystupovanie v spoločnosti.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie