Reštart

Reštartsanca

 

Príprava do života a vzdelávanie osôb ohrozených sociálnym vylúčením

Doba realizácie:

01. 02 2010 - 31. 07. 2011

Miesto realizácie:

Budú prebiehať v regiónoch východného a stredného Slovenska (Žilinský, Bánskobystrický a Košický kraj) a to v spolupráci s Ústavmi na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku, Sučanoch a Banskej Bystrici, probačnými a mediačnými úradníkmi okresných súdov, sociálnymi pracovníkmi úradov PSVaR, či miestnej samosprávy.

Cieľ projektu:

Vo väzení niektorí odsúdení pred prepustením na slobodu, získajú okrem zručností potrebných pre začleňovanie do života a na trh práce aj kvalifikáciu murára, maliara, či holiča, naučia sa rôznym zručnostiam ako je tkanie, pletenie košíkov, drôtikovanie a pod. Počas jeden a pol roka trvania projektu budú mať odsúdení na slobode, šancu absolvovať výchovné programy a výcviky, ktoré im nariadil súd ako alternatívu k nepodmienečnému výkonu trestu. Z 24 vyškolených osôb z radov nezamestnaných dostanú šiesti najlepší (3 na východnom Slovensku a 3 na strednom Slovensku) možnosť zamestnať sa v poradenskom centre zriadenom EDUKOS a sprevádzať vyššie spomínané cieľové skupiny v najzložitejšom období ich života.

Cieľová skupina:

Aktivity projektu sú určené osobám, ktoré sa dostali do konfliktu so zákonom, ale aj nezamestnaným osobám, ktoré majú chuť s takýmito skupinami pracovať.

Hlavné aktivity:

Podrobnejšie informácie o jednotlivých aktivitách (realizovaných v rámci projektu Reštart), ktoré na seba nadväzujú a vzájomne sa ovplyvňujú:

AKTIVITA 1 - Program Tútor je zameraný na prípravu a vzdelávanie tútorov jednak z radov dlhodobo nezamestnaných ale aj z radov študentov VŠ, ktorí budú sprevádzať pri zaraďovaní sa do života a na trh práce občanov prepustených z výkonu trestu alebo občanov s nariadeným výchovným opatrením (v rozsahu 100 hodín - 60 hodín teórie a 40 hodín praxe). Obsahom kurzu je blok právneho a sociálneho minima, komunikačný blok a blok venovaný zásadám práce tútora. Celkom sa realizujú 2 kurzy - jeden na strednom Slovensku a jeden na východnom Slovensku, aby boli pokryté oblasti, kde sa odsúdení z ústavov vracajú. Šiesti najlepší absolventi programu dostanú príležitosť zamestnať sa už počas realizácie projektu (na dobu 6 mesiacov) a po jeho ukončení sa predpokladá možnosť zamestnať sa v MVO a sociálnom podniku.

AKTIVITA 2 - zahŕňa viaceré podaktivity v súvislosti s prípravou do života a na trh práce občanov tesne pred prepustením z výkonu trestu. Ich cieľom je umožniť odsúdeným (prostredníctvom absolvovania rekvalifikačných kurzov) zvýšenie resp. rozšírenie kvalifikácie a získanie zručností a pomôcť im tak pri vytváraní podmienok k ich budúcemu uplatneniu sa v spoločnosti po ich prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Ide o tieto programy:

  • 2.1 Motivačné programy pre trh práce - zamerané na osobnostné posilňovanie klientov (komunikačné zručnosti, zvládanie agresie, asertivita, prijímací pohovor) a IKT resp. PC kurzy pre mladých odsúdených, ktorí majú základné zručnosti a schopnosti zvládnuť prácu s počítačom a môžu ju efektívnejšie využiť pri zaraďovaní sa do života (pri písaní žiadostí či hľadaní zamestnania cez internet...)
  • 2.2 Rekvalifikačné kurzy na profesiu murár
  • 2.3 Rekvalifikačné kurzy na profesiu maliar
  • 2.4 Rekvalifikačný kurz na profesiu holič
  • 2.5 Rozvoj manuálnych zručností (tkanie, pletenie z prútia, maľovanie na sklo)
  • 2.6 Prezentácie pre zamestnávateľov - budú sa realizovať v spolupráci s UPSVaR v patričnom regióne a v spolupráci s vedením ústavu s cieľom predstaviť zručnosti prepúšťaných odsúdených s možnosťou ich zamestnať a prípadne poskytnúť dodatočné sociálne zázemie podľa ich možnosti (napr. ubytovanie).

AKTIVITA 3 - pre klientov po prepustení z VTOS, zahŕňa dve podaktivity, ktoré majú zabezpečiť odsúdeným väčšiu istotu pri zaraďovaní sa do života spoločnosti a na trh práce:

  • 3.1 Tútoring- nadväzuje na aktivitu 1. Šiesti najlepší účastníci programu TÚTOR budú mať príležitosť zamestnať sa v rámci aktivity TÚTORING na dobu 6 mesiacov (už počas realizácie projektu) ako sprievodcovia - tútori. Tútor začne spolupracovať s klientom už v UVTOS cca 1 mesiac pred jeho prepustením a bude klienta sprevádzať pri zaraďovaní sa do života spoločnosti aj po jeho prepustení podľa individuálnych podmienok a potrieb klienta. Spolupráca prebieha v súčinnosti so sociálnym pracovníkom ústavu a sociálnym kurátorom z príslušného regiónu, kam sa bude odsúdený po prepustení z UVTOS vracať.
  • 3.2 Výchovné programy a výcviky sú určené tým nezamestnaným, ktorí súčasne majú aj od súdu nariadený takýto výchovný program alebo opatrenie.
  • Sú zamerané na odstránenie tých bariér, ktoré im bránia viesť normálny život a zaradiť sa aj na trh práce. V spolupráci s PMU bude realizovaných 6 takýchto výcvikov v rozsahu 40 hodín v každom z troch regiónov, kde projekt bude prebiehať.

AKTIVITA 4 - Poradenské centrum bude klientom k dispozícii od samého začatia projektu až do jeho ukončenia. Sociálny pracovník, psychológ a správca centra budú zabezpečovať sociálno-právne, kariérne či psychologické poradenstvo, koordinovať prácu tútorov v oboch regiónoch a úzko spolupracovať s kooperujúcimi inštitúciami, najmä UPSVaR v regiónoch, ústavmi a Okresnými súdmi - PMU.

Realizátor projektu:

KIC EDUKOS Dolný Kubín

Donor:

Projekt je financovaný z ESF v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie, opatrenia 2.2. Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK .

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie