Orawa

Orawa - v rámci programu Reforma verejnej správy Open Society Fundation (Nadácia otvorenej spoločnosti - 2002) bol vytvorený projekt pod názvom Orawa zameraný na vytvorenie tzv. „virtuálnej kancelárie" v regióne Orava. Výstupom projektu bola webová stránka www.orawa.sk, prostredníctvom ktorej sa všetky obce a mestá v regióne Orava mali šancu spropagovať. Obce a mestá boli vyzvané na vyplnenie formulárov s informáciami týkajúcimi sa obce, podnikateľov v obci, geografických atraktivít. Zároveň boli všetky vyškolené na vlastný prístup k svojej databáze na webe, ku ktorej dostali heslá a ktorú môžu aktualizovať. Okrem hore uvedených informácií tu môžu obce bezplatne dopĺňať obecné formuláre aj aktuality.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie