Projekt slovensko-švajčiarskej spolupráce

Medinárodná konferencia - Aplikácia probačných programov v praxi

Stretnutie švajčiarskych expertov so slovenským expertným tímom z oblasti výchovných programov v Trenčíne

Študijný pobyt vo Švajčiarsku, Freiburg, november 2013

Návšteva UVTOS Sučany, júl, 2014

Záverečné stretnutie projektu, Dolný Kubín, júl, 2014

Prezentácia projektových výstupov na stretnutí v Omšení, apríl 2014

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie