6. newsletter

Newsletter projektu PRE –Prison, Reintegration and Education.

6. Newsletter

Marec 2016 – jún 2017

Milí kolegovia, partneri a priaznivci,

Radi by sme Vás priebežne informovali o realizácii nášho projektu prostredníctvom pravidelne uverejňovaného newsletter.

Taktiež by sme Vás radi požiadali, aby ste nám Vaše otázky alebo dotazy k danému projektu zaslali na nasledovnú e-mailovú adresu: edukos@edukos.sk. Pokiaľ si však v budúcnosti neželáte dostávať náš newletter, potom Vás žiadame, aby ste nás o tom upovedomili na hore uvedenej e-mailovej adrese.

1. „Väzenie, reintegráci, vzdelávanie. Výcviky na podporu sociálnej a pracovnej reintegrácie ľudí v a po výkone trestu odňatia slobody.

15/KA2AE/13563

Organizácie z piatich krajín rozvíjanú strategické partnerstvo a spolupracujú na tvorbe spoločných intelektuálnych výstupov v danej oblasti v období od 01.09.2015 – 30.09.2017 pod hore uvedeným projektovým titulom a číslom. Do projektu sú zapojené nasledujúce kooperujúce organizácie: Váltó-sáv Alapítvány (hlavný coordinator, Maďarsko), Nádacia Slawek (Poľsko), Rubikon Centrum(Česká republika), Edukos (Slovensko), Charitatívny a podporný fond „Garstyčios grūdas"(Litva). Viac informácií o organizáciách a danom projekte môžete nájsť na webovej stránke projeke:http://www.preproject.hu/ alebo webovej stránek EDUKOS na linku:

http://www.edukos.sk/index.php?lang=sk&page=show_page&level=37,0,0

2. Zrealizované výstupy projektu

Zatiaľ boli v projekte ukončené tieto výstupy:

· Výcviky vo väzení – http://www.preproject.hu/O1.html

· Príležitosti na prípravu na prepustenie - http://www.preproject.hu/O2.html

· Digitálne kompetencie - http://www.preproject.hu/O3.html

Niektoré vybrané kapitoly z hore uvedených výstupov nájdete aj na stránke KIC EDUKOS: http://www.edukos.sk/index.php?lang=sk&page=show_page&level=37,154,168

· Zameranie na slobodu: príprava na prepustenie - http://www.preproject.hu/O4.html

· Spoločenské scitlivovanie: výcvik na podporu tolerancie a anti-diskriminácie majoritnej spoločnosti - http://www.preproject.hu/O5.html

· Individuálne sprevádzanie: mentoring, individuálny vývoj/výcvik a učebné trasy - http://www.preproject.hu/O6.html

3. Piate medzinárodné stretnutie projektových partnerov v Alytuse.

Piate stretnutie projektových partnerov sa konalo v Alytuse (Litva) 5.-6.6.2017. Témou stretnutia boli transverzálne kompetencie.

Viac informácií o projektovom stretnutí môžete získať na webovej stránke projektu pod nasledujúcim linkom:

http://www.preproject.hu/5th_int_meeting_program.html

resp. na web stránke KIC EDUKOS v slovenskom jazyku pod nasledujúcim linkom:

http://www.edukos.sk/index.php?lang=sk&page=show_page&level=37,150,175

Záverečná konferencia projektu PRE sa bude konať v 28.9. 2017 v Budapešti.

3. Leták

Leták projektu môžete nájsť webovej stránke projektu: http://www.preproject.hu/leaflet.html, v angličtine, maďarčine a v jazykoch ostatných zúčastnených krajín.

Viac informácií o zúčastnených organizáciách môžete nájsť tu:http://www.preproject.hu/contact.html.

S pozdravom,

Tím EDUKOS

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie